Jaka jest różnica między korektą a redakcją tekstu?

Teksty przygotowywane do publikacji wymagają zarówno redakcji, jak i korekty. Choć nie ma między nimi ostrej granicy, trzeba zaznaczyć, że przed wysłaniem tekstu do druku potrzebne są tak redakcja, jak i korekta.

Na czym polega redakcja?

Redakcja tekstu oznacza poprawianie wszelkich błędów, a więc również ortograficznych i gramatycznych, ale także leksykalnych, składniowych, stylistycznych, merytorycznych i logicznych. Reaktor sprawdza poprawność nazw własnych, ujednolica zapis przypisów, bibliografii i skrótów, a także czuwa nad spójnością całego dzieła. Zadaniem redaktora jest więc kompleksowe przygotowanie publikacji do druku.

Redakcja polega na opracowaniu tekstu pod względem:

  • poprawienia wszelkich błędów językowych (literówek, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych, składniowych itd.),
  • likwidacji powtórzeń,
  • wskazania błędów w spójności tekstu,
  • poprawienia błędów logicznych i rzeczowych,
  • wskazania i poprawienia niekonsekwencji w zapisach nazw, nazwisk, tytułów, pojęć, skrótowców itd.,
  • ujednolicenia zapisów, wyróżnień, punktorów, kursyw, boldów, nieprawidłowych cudzysłowów, dialogów itd.,
  • ujednolicenia przypisów i usystematyzowania zapisów bibliografii.

Jak więc widać redakcja tekstu zawiera w sobie również korektę. W praktyce wydawniczej redakcją nazywa się często pierwsze czytanie tekstu, które powinno wyeliminować większość błędów. Redakcja powinna być wykonana jeszcze przed oddaniem pracy do łamania.

W powszechnym użyciu terminy korekta i redakcja tekstu bardzo często są stosowane wymiennie, zarówno przez autorów, jak i czytelników. Tymczasem każda z tych czynności wymaga innego nakładu pracy.

Na czym polega korekta?

Korekta to drugie czytanie wcześniej zredagowanego tekstu. Pozwala na poprawienie pozostałych po redakcji błędów językowych.

Korekta skupia się na eliminowaniu błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych. Obejmuje również błędy edytorskie, takie jak ujednolicenie cudzysłowów, czy zamiana dywizów na półpauzy. Ma więc na celu wyeliminowanie wszystkich literówek i niedociągnięć.

Następnie tekst jest składany i następuje korekta po składzie w pliku PDF, polegająca na eliminacji błędów technicznych, które mogły powstać przy łamaniu (niewłaściwe dzielenie wyrazów, sieroty, bękarty).

Ostatnim etapem jest rewizja, czyli sprawdzenie, czy wszystkie poprawki po składzie zostały prawidłowo naniesione (w pliku PDF).

Redakcja połączona z dwiema korektami i rewizją pozwala na wyeliminowanie wszystkich błędów.

Jest jeszcze korekta autorska wykonywana przez autora publikacji, który weryfikuje wprowadzone zmiany w tekście. Autor akceptuje lub odrzuca wprowadzone przez redaktora poprawki i ostatecznie zatwierdza pracę do druku.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *