Jak sprawdzić liczbę znaków w tekście?

Jednostką obliczeniową, która służy do obliczania nakładu pracy korektora, redaktora, składacza, jest arkusz wydawniczy. 

Arkusz wydawniczy to:

  • 40 000 zna­ków typo­gra­ficz­nych (ze spa­cjami) prozy lub
  • 800 wier­szy obli­cze­nio­wych (po 50 zna­ków) lub
  • 3000 cm2 powierzchni ilu­stra­cji (np. wzo­rów mate­ma­tycz­nych, che­micz­nych, diagramów).

Liczbę otrzymanych znaków dzielimy przez 40 000 i otrzymujemy liczbę arkuszy.

Jeżeli książka nie ma żadnych ilustracji, zdjęć, wzorów i tabel, musimy obliczyć tylko liczbę znaków typograficznych. Gdy mamy plik tekstowy: doc, docx, odt, nie ma z tym większego problemu.

Obliczamy liczbę wszystkich znaków w dokumencie, a więc również w przypisach dolnych czy też bibliografii, uwzględniając również spacje.

Sprawdzanie liczby znaków w edytorze Word

Aby sprawdzić liczbę znaków ze spacjami w edytorze Word należy kliknąć „Wyrazy” na dolnym pasku lub wybrać zakładkę „Recenzja”, a następnie kliknąć „Statystyka wyrazów”. 

Można też użyć skrótu klawiaturowego „ctrl+shift+g”. We wszystkich przypadkach ukaże nam się okno, w którym mamy podaną liczbę znaków ze spacjami.

Sprawdzanie liczby znaków w Dokumentach Google

Wielu z Was na pewno korzysta z Google Docs, który oferuje m.in. pisanie głosowe, co bardzo przyspiesza pracę.

W edytorze Dokumenty Google liczbę znaków ze spacjami sprawdzimy, wybierając z menu „Narzędzia” (Tools), a następnie pozycję “Liczba słów” (Word count). Pojawią nam się statystyki z pozycją „Znaki” (Characters).

Sprawdzanie liczby znaków w plikach Pdf

Jeżeli macie pliki Pdf, a nie posiadacie oprogramowania Adobe Acrobat Professional, które jest płatne, rozwiązaniem jest przekonwertowanie pliku Pdf do Worda.

Taki bezpłatny konwerter udostępnia m.in. firma Adobe na swoich stronach. Efekt po przekonwertowaniu jest bardzo dobry i można w nim bez problemu sprawdzić liczbę znaków.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *