Skład prostego tekstu (beletrystyka)od 70 zł* brutto/arkusz wydawniczy (40.000 znaków)
W cenie: projekt techniczny publikacji bez okładki; skład tekstu w języku polskim (bez tabel, zdjęć, wykresów), naniesienie drobnej korekty autorskiej po złamaniu.
Skład tekstu naukowego, skład tekstu w językach europejskich (angielski, hiszpański), skład poezjiod 95 zł* brutto/arkusz wydawniczy
W cenie: projekt techniczny publikacji bez okładki; skład tekstu w języku polskim z przypisami (tabele, wykresy, zdjęcia – do 3 na arkusz wydawniczy), naniesienie drobnej korekty autorskiej po złamaniu.
Projekt okładki z materiałów dostarczonych przez autoraod 400 zł brutto
Redakcja1800 znaków ze spacjami (strona normatywna tekstu) od 7 zł* brutto
40.000 znaków od 140 zł* brutto
Korekta (drugie czytanie)1800 znaków od 4 zł* brutto
40.000 znaków od 70 zł* brutto
Korekta po składzie1800 znaków od 3 zł* brutto
40.000 znaków od 40 zł* brutto
Rewizja1800 znaków od 2 zł* brutto
40.000 znaków (arkusz wydawniczy) od 20 zł* brutto
Realizacja ekspresowa+ 50% ceny usługi
Pakiet: redakcja + dwie korekty + rewizja + skład
i łamanie
rabat 10%
Kompleksowa pomoc przy wydaniu książki skład i łamanie tekstu, korekta i redakcja, pomoc w kontakcie z drukarnią, uzyskanie numeru ISBN, doradztwo – cena do uzgodnienia.

Tłumaczenia pisemne

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego:
1500 znaków ze spacjami
Strona rozpoczęta liczona jest jako pełna. W zależności od stopnia specjalizacji tekstu ceny za stronę obliczeniową wynoszą:

Termin zwykły (do 5 dni):
Z j. angielskiego na j. polski:
Z j. hiszpańskiego na j. polski:

35 zł* brutto
45 zł* brutto
Pilne (3 dni do 10 stron)
Z j. angielskiego na j. polski:
Z j. hiszpańskiego na j. polski:

45 zł* brutto
60 zł* brutto
Termin zwykły (do 5 dni):
Z j. polskiego na j. angielski
Z j. polskiego na j. hiszpański

40 zł* brutto
50 zł* brutto
Pilne (3 dni do 10 stron)
Z j. polskiego na j. angielski
Z j. polskiego na j. hiszpański

55 zł* brutto
75 zł* brutto

* Cena za usługę ustalana jest indywidualnie po przesłaniu całości lub próbki (kilku stron) tekstu.

Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

Prześlij plik do wyceny na adres: kontakt@dtpmedia.pl
lub podaj liczbę znaków ze spacjami – skrót klawiaturowy ctrl – shift – g w Wordzie


PROMOCJA (beletrystyka) Pakiet: redakcja, korekta, skład i łamanie 290 zł brutto/ arkusz wydawniczy + rewizja gratis!
Przykład: 148 stron, format A5, (433 170 znaków – 10,8 arkusza wydawniczego) 10,8 arkusza x 290 zł = ok. 3100 zł brutto.

PROMOCJA skład i łamanie (bez redakcji i korekty) 63 zł brutto/ arkusz wydawniczy.
Przykład: 148 stron, format A5, (433 170 znaków – 10,8 arkusza wydawniczego) 10,8 arkusza x 63 zł = ok. 680 zł brutto.

Teksty przygotowywane do publikacji wymagają zarówno redakcji, jak i korekty. Choć nie ma między nimi ostrej granicy, trzeba zaznaczyć, że przed wysłaniem tekstu do druku potrzebne są tak redakcja, jak i korekta.

Redakcja polega na opracowaniu tekstu pod względem:

  • poprawienia wszelkich błędów językowych (literówek, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych, składniowych itd.),
  • likwidacji powtórzeń,
  • wskazania błędów w spójności tekstu,
  • poprawienia błędów logicznych i rzeczowych,
  • wskazania i poprawienia niekonsekwencji w zapisach nazw, nazwisk, tytułów, pojęć, skrótowców itd.,
  • ujednolicenia zapisów, wyróżnień, punktorów, kursyw, boldów, nieprawidłowych cudzysłowów, dialogów itd.,
  • ujednolicenia przypisów i usystematyzowania zapisów bibliografii.

Redakcja jest wykonywana w trybie śledzenia zmian. Autor widzi wprowadzone zmiany i zanim tekst zostanie przekazany do składu, zapoznaje się z nimi i je akceptuje lub wyjaśnia z redaktorem.

Korekta to drugie czytanie wcześniej zredagowanego tekstu. Pozwala na poprawienie pozostałych po redakcji błędów językowych. Tekst jest składany i następuje korekta po składzie w pliku PDF, polegająca na eliminacji błędów technicznych, które mogły powstać przy łamaniu (niewłaściwe dzielenie wyrazów, sieroty, bękarty).

Ostatnim etapem jest rewizja, czyli sprawdzenie, czy wszystkie poprawki po składzie zostały prawidłowo naniesione (w pliku PDF).

Redakcja połączona z dwiema korektami i rewizją pozwala na wyeliminowanie wszystkich błędów.